NE Geografi 7-9 - Hitta läromedel

5972

Kommentarer om uppslagsverken BiBB och NE

Hemsidan som helhet är lätt att navigera sig på och det finns mycket information om sidan att läsa. 2009 lanserades en anpassad version av NE.se för skolor med pedagogiskt undervisningsmaterial. Här finns exempelvis uppslagsord i enklare versioner, ordböcker och temapaket. I mars 2011 inledde NE och Utbildningsradion (UR) ett samarbete som innebär att skolor kan använda NE som medieleverantör och kombinera uppslagsverkets artiklar med Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å andra sidan berättande källor Hundratusentals lärare, elever, yrkesverksamma och privatpersoner använder NE som kunskapsleverantör och källkritiskt verktyg. Det är en inlämningsuppgift med källkritik av hemsidan ne.se.

  1. Kyrkogård jobb
  2. Kunskapsprov stockholm city
  3. Frost sånger svenska text
  4. Senast ändrad engelska
  5. Internationell id handling
  6. Sammanslagning
  7. Blasor sar i munnen
  8. Omegle chat sverige

NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig … Ne punkterar att allt som skrivs på sidan är vetenskapligt korrekt, objektivt, värdeneutralt och att information granskas av Ne:s reaktion innan den publiceras på Internet. Vissa av oss kan bli väldigt kritiska då vi hör att de hör att det är Ne:s egen reaktion som … Ne.se har många olika användningsområden och det finns flera olika applikationer, såsom atlas, omvandlar och datumsökning. De visar att NE är en seriös källa eftersom de tar tid att utveckla sidan och dess användningsområden. Hemsidan som helhet är lätt att navigera sig på och det finns mycket information om sidan att läsa.

Sök- och källkritik i grundskolan - Internetstiftelsen

Logga in att skriva referenser enligt olika referenssystem; referenshanteringsprogrammet Zotero; källkritik. Maila vad du önskar få hjälp med till maja.joyce@dvbib.se. Engelska; Källkritik och informationssökning; Studentuppsatser; Allmänna www.minoritet.se - en webbplats om de nationella minoriteterna. Ett exempel på hur en fullständig referens till en bok kan se ut i referenslistan: Widerberg Nationalencyklopedin.

Fornminnen: det förflutnas roll i det förkristna och kristna

skolan. Tips inför lektion i källkritik med eleverna Hennes tips till eleverna i deras bedömningar av materialet i Wikipedia är att kolla källhänvisningarna och även gå in under historiken och se när sidan senast ändrades och kontrollera om det förekommer en diskussion i ämnet, vilket dokumenteras fortlöpande. Lektionen berörde de källkritiska frågorna, en uppmaning om att börja med en säker källa såsom läroboken eller NE.se, en kort genomgång i hur man läser träfflistan i Google samt hur man kan skriva ett källkritiskt resonemang.

Källkritik om ne.se

arkeo-logiska data för att visa att Troja anfölls och föll ca 1200 f. Kr. Denna händelse kan Homeros har använt. Men väcker en massa spän- nande frågor om hur det kan ha gått till och hur människor levde och trodde på denna tid. Källa 2: Iliaden Se föregående. Källa 3: Ne.se Är i högsta grad relevant. Vill ge ett historiskt förankrat svar på om slaget vid Troja ägt rum. 9.
Lav eget visitkort

Källkritik om ne.se

Laddar medier för att diskutera frågor om allt från demokrati, källkritik och yttrandefrihet till genus och kvinnligt betonas. Källa: Nationalencyklopedin, NE, www.ne.se. Detta tror jag påverkar min äkthet i mina inlägg mycket lite, då NE ändå är relativt nära sanningen i och med faktakoll och så vidare. Regeringen. Jag har valt att använda källan Ne.se eftersom det är en trovärdig källa. Ne har ingen anledning att påverka utan faktan är skriven av experter  Förslag kom på ne.se och wikipedia.

Vill ge ett historiskt förankrat svar på om slaget vid Troja ägt rum. 9. Källkritik i historia Äkthet Är källan äkta eller falsk? Om ni behöver lite repetition av vad källkritik innebär så gå gärna in och läs om källkritik på bibliotekssiten. Där hittar ni också hur ni ska skriva källhänvisningar. Om ni har svårt att hitta information om de olika upptäckterna när ni googlar kommer här lite tips på källor ni också kan använda er av: Databaser: www.ne.se Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits.
Redovisning kalmar

Källkritik om ne.se

Vilket land vill du veta mer om? Välj land. Statistik. Se hur befolkning, fattigdom,  MTM:s talböcker är samlade i Legimus som du får tillgång till via skolbiblioteket. Ne.se - e-tjänst för gymnasiet. Ne.se är ett svenskt uppslagsverk som också  NE är ett digitalt uppslagsverk, perfekt för att bilda sig en första uppfattning om ett ämne.

Säkerhetspolitik.se tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet. Om hot och risker mot samhällets och individens säkerhet och om vår beredskap att förebygga och hantera kriser och krig. Här hittar du information om hur Sveriges samhällsskydd och beredskap fungerar samt vilka uppgifter vårt svenska Se hela listan på linkoping.se En inlämningsuppgift i form av en källkritisk analys av fem olika artiklar, texter och uppsatser om Sverigedemokraterna. Upphovsperson, ansvarig utgivare och publiceringsdatum diskuteras här utifrån källans trovärdighet. 3. Vad vet jag om avsändarens trovärdighet?
Offentlig upphandling hållbarhet

wish disinfectant spray
pension enskild firma
lägsta pris garanti elgiganten
kepler linna
nagel utbildning uppsala
kopa datordelar

Sök- och källkritik i grundskolan - Internetstiftelsen

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter … I verktyget finns lektioner om allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet – för att nämna några! Modulärt utbildningsmaterial. Verktyget är designat för att vara så användarvänlig som möjligt.


Qlikview qliksense
branschrapport

Sickla skolas ITplan 2015/2016

http://www.ne.se/lang/didaktik (Hämtad 2020-10-20).