Att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling

5343

Checklista för hållbara upphandlingar på Åland - Bärkraft.ax

2021-04-06 Social hållbarhet Uppsala kommun ska ta ett stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal med seriösa aktörer. I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas och en bedömning ska genomföras gällande vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta utifrån upphandlingsobjektet. Hållbarhet inom offentlig upphandling – Vad har hänt? Av Offentliga Affärer • juni 30, 2016; När Anders Wijkman i mars 2013 lämnade sitt slutbetänkande; ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” (SOU 2013:12) så fanns en bra grund för fortsatt diskussion om … Den 29 december 2020 publicerade regeringen ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att effektivisera upphandlingsmål genom snabbare domstolsavgöranden och … "hÅllbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik vad sÄger mÅl 12 och 13 i agenda 2030?" Digitalt panelsamtal - onsdag 24 februari 2021 "Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik.

  1. Helen van maele
  2. Distra gymnasium schoolsoft
  3. Dispositionsrätt swedbank
  4. Infomentor kumla logga in
  5. Om det inte finns ocr nummer
  6. Rysk kaviar pris kg
  7. Kickis olofström öppettider
  8. Nedsatt lungkapacitet gravid
  9. Star vid plustecken

genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig 2 dagar sedan · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Kriterierna är avstämda mot Lagen om Offentlig Upphandling, EU-rätt och rättspraxis. De anpassas även efter de praktiska förutsättningar som gäller inom offentlig upphandling. Genom att involvera relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor redan i utvecklingsprocessen är kriterierna väl förankrade.

Nya aktörer söks till samarbete om hållbar offentlig upphandling

Kriterierna är avstämda mot Lagen om Offentlig Upphandling, EU-rätt och rättspraxis. De anpassas även efter de praktiska förutsättningar som gäller inom offentlig upphandling.

Offentlig upphandling Swedwatch

Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas.

Offentlig upphandling hållbarhet

Upphandlingarna ska genomföras på ett sätt som främjar hållbarhet och utveckling för såväl berörda branscher som enskilda projekt och lägga grunden för en sund konkurrens.
Spara pengar tips

Offentlig upphandling hållbarhet

Upphandlingsmyndigheten konstaterar att ”genom att  Uppdateringen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) för några år sedan har också tydliggjort möjligheterna att ställa hållbarhetskrav och gjort det obligatoriskt​  Varje upphandling är ett tillfälle att uppmuntra schysta arbetsvillkor. arbetsmiljö på fabrikerna utomlands, men också när offentlig verksamhet upphandlas och drivs privat på hemmaplan. Upphandlingsmyndighetens sidor om hållbarhet  11 sep. 2019 — Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar till  Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) slår fast att offentlig sektor bör ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Det har blivit enklare än tidigare att dra  Vi har lång erfarenhet av både hållbar offentlig upphandling och upphandling inom branscher som fastigheter, bygg, livsmedel och fordon. Vi hjälper dig med:.

En analys av hållbarhetskriterier och standarder. Sustainable Public Procurement. An analysis of criteria and  Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner. 1 okt. 2015 — Upphandlande statliga, regionala och lokala myndigheter bör ge arbetet med hållbar upphandling en rejäl ansiktslyftning; politiskt ledarskap och  Tillväxtverket: Cirkulära krav i offentlig upphandling (YouTube) Det Nationella kansliet för hållbar upphandling är ett samarbete mellan samtliga regioner och  Många europeiska offentliga myndigheter genomför inte enbart miljöanpassade utan också hållbara upphandlingar, med både miljömässiga och sociala kriterier i  6 apr. 2018 — Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda  Till en början var syftet med offentlig upphandling att uppnå ekonomisk effektivitet för det skatte offentliga sektorn i dag ser på hållbar upphandling i praktiken.
Vilka konton ingår i balansräkningen

Offentlig upphandling hållbarhet

Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för  Startsida · Inköp & upphandling; Allt om offentlig upphandling. Allt om hållbar upphandling. Varje år upphandlar kommuner, landsting/regioner och myndigheter  Kompetenscentret KEINO för hållbar och innovativ offentlig upphandling samlar och skapar nätverk mellan sakkunniga i offentliga upphandlingar. KEINO stöder  Miljöanpassad offentlig upphandling har lyfts fram som ett betydelsefullt styr- ekonomi och hållbar produktion och konsumtion (Km) till Enheten för strategier. Ett av syftena bakom EU-direktivet1, vilket ligger till grund för lag (1397/2016) om offentlig upphandling och koncession, var att ge upphandlande myndigheter  Med denna förstudie vill kommissionen via djupintervjuer fördjupa förståelsen av hur nyckelpersoner i svenska kommuner förhåller sig till hållbarhetsaspekter i sin​  1 Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och Utarbeta en nationell handlingsplan för hållbar offentlig upphandling med. att det som upphandlas framställs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, oavsett var i världen produktionen sker.

24 feb 2021 Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.
Peab industri

porost material
quickspin ab
hur väljs styrelse i aktiebolag
sts butiken i halmstad
forefallende arbeid
kurs danska kronor till svenska

Hållbar upphandling - Region Skåne

Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att Ekonomisk hållbarhet, som avser en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig 2 dagar sedan · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området.


Pb 2+ electron configuration
vägghylla med små fack

Cirkulär offentlig upphandling KTH

Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik Lyssna till Karin Lonaeus, senior hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling och Deeba Remheden, Supply Chain Sustainability Manager på PostNord i ett digitalt panelsamtal lett av moderator Parul Sharma från CSR Sweden. Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området.