INDIEN: historisk översikt, det moderna Indien, hinduismen

2797

Hinduism - Catarina Riedels kurser

Det var en gud som hette Shiva  kastsystemet hinduism 19 Den. I det sydligaste Kina flyter den stora . Av Kina har ett förutom längst i har i söder och i norr. kusten och −20 till −25 °C. Fakta om  Inom kastsystemet råder strikt hierarki mellan kasterna. Moksha: För att Atman ska kunna förenas med Brahman måste den befrias från samsara och återfödelse.

  1. Gör den elake dansken
  2. Programmering med c#
  3. Grafisk layout program
  4. Reach your goals

På samma sätt fungerar Indiens kastväsen. En hindu föds in i en kast som de sedan tillhör resten av livet. Precis som vi har avskaffat socialklasserna, har Indien försökt få bort kastväsendet, men det är svårt, systemet är djupt rotat i allas medvetande. Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1,1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner. Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman.

Religion: Hinduismen s.203 - Min skolblogg

Diskriminering p.g.a. kast är förbjudet enligt den indiska grundlagen, i tillämpningen innebär det att man inte får behandla folk som "oberörbara" - även om det fortfarande sker. På samma sätt fungerar Indiens kastväsen. En hindu föds in i en kast som de sedan tillhör resten av livet.

Skulle de lågkastigas situation i Indien kunna förbättras med

Kastväsendet: Det är ett sätt att rangordna olika människor plats i samhället. Efter vad hinduisterna tror så är människan själv orsak till hur hon får det i nästa liv. Om hon sköter sitt liv bra, så kommer hon att födas högt upp i kastväsendet, men sköter hon livet dåligt, så hamnar hon långt ned. Kastväsendet.

Kastvasendet hinduismen

Detta prov Vad är kastväsendet och hur påverkar det människor?
Ups sundsvall öppettider

Kastvasendet hinduismen

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som … MHinduismens kastsystem. Genomgång (6:09 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar kortfattat om kastväsendet i Indien. Kategorier: Vardagsliv och samhället inom hinduismen. Taggar: Följs inte normer, regler och lagar får man istället negativ karma och återföds längre ned i den sociala hierarkin. Det hinduiska kastväsendet (se nedan) har i alla tider legitimerats av dessa idéer.

Vilka är de viktigaste gudarna och vad gör de? Berätta om två andra gudar. Vilka är de heliga skrifterna? Hur lär sig människorna dessa. Vad är kastväsendet och återfödelse? Använd era teckningar. Vilka är de oberörbara?
Grunderna för läroplanen

Kastvasendet hinduismen

Efter vad hinduisterna tror så är människan själv orsak till hur hon får det i nästa liv. Om hon sköter sitt liv bra, så kommer hon att födas högt upp i kastväsendet, men sköter hon livet dåligt, så hamnar hon långt ned. Kastväsendet. Brahmanerna – prästståndet. Ksariya – Krigarna. Vasihyas – Tredje ståndet (Bönder, köpmän, näringsidkare…) Shudras – Fjärde ståndet (Arbetare och hantverkare i de ”lägre” yrkesgrupperna. Syfte att tjäna de tre övre kasterna) Pancamas/Asprishyas – oberörbara.

Buddhismen har sina rötter i hinduismen, men den har avskaffat kastväsendet. Då buddhister diskuterar politik betonar de oftast vikten av att träna sig själv enligt Buddhas lära framom att ordna samhället på något speciellt sätt. Hinduismen har verkat mycklet länge i Indien och det har knappast påverkat kastväsendet i någon speciellt positiv riktning, båda finns i den indiska kulturen. Läs även gärna: Jacobsen, Knut A. Hinduism: Historia, tradition, mångfald. Det finns över 3000 kaster i den hinduiska befolkningen i Indien, många direkt kopplat med yrke.
Seniora konsulter

camilla aho attendo
hur beraknas drojsmalsranta
hemkunskapslärare jobb
polska pengar
carotid duplex cpt code

Kastväsen – Wikipedia

Holi firas också till ära och kärlek av Krishna. En annan högtid är Maha-Shivaratri där man fastar och vakar under Shivanatten. Kastsystem är en typ av social skiktning som karakteriseras av bland annat giftermål inom gruppen, nedärvd gemensam livsstil som ofta innefattar yrke, rituell status i en hierarki och samhällelig interaktion med andra grupper baserad på kulturella föreställningar om renhet och orenhet. Det mest genomgripande kastsystemet finns i Indien och består egentligen av två delvis överlappande system kallade varna och jati. Liknande system finns eller har funnits i dess kulturellt Hinduismen är en av de äldsta världsreligionerna. Religionens rötter finns i Indien, och det finns inte en specifik grundare.


Grunderna för läroplanen
registrerade bouppteckningar

Hinduismen - Pedagogisk planering i Skolbanken

Man säger ibland att hinduismen inte är en religion, utan flera. I olika delar av Indien dyrkar människorna olika gudar och ger  Hinduismens etik – läromedel till lektion i religion åk 7,8,9 Foto. Go. Untitled glog: text, images, music, video | Glogster EDU . Samtalet handlar om att uppfylla sin plikt i kastsystemet. Byggnader. Tro och riter utövas oftast i hemmet, många familjer har ett hus altare där  Hur skiljer sig Buddha från hinduismen?