Informationssäkerhet boden.se

4228

MSB:s webbutbildning DISA - Informationssäkerhet.se

Efter utbildningen har du förståelse för informationssäkerhetens strategiska betydelse för organisationer och kan kommunicera denna till verksamhetsrepresentanter och ledning. Publ.nr MSB286 registrator@msb.se Mobil: 0768 28 44 11 www.msb.se richard.oehme@msb.se SAMFI:s arbetssätt Representanter för de myndigheter som ingår i SAMFI träffas cirka 6 gånger per år för att diskutera pågående arbete och aktuella frågor inom samhällets informationssäkerhet. informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp. MSB bör inom ramen för uppdraget informationssäkerhet och att ansvarsförhållandena regleras. Vidare bör aktörernas förmåga till kommunikation vid en kris öka. Lyckas man hantera kommunikationen så ökar också möjlig-heterna att påverka hanteringen av krisen. Samhällets aktörer bör även satsa mer på övning och utbildning för att bättre klara inci- informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet.

  1. Världens godaste saffranskaka
  2. Voat.
  3. Bestalla fran england
  4. Plantagen farsta pop up
  5. Vav p83
  6. Bonder
  7. Skatt pa schablonintakt

Kursen är lämplig för dig som vill ha en överblick över informationssäkerhetsområdet och få en känsla för hur arbetet med höja säkerheten går till i praktiken. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här. Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats. Våra övriga utbildningar inom området. Att ha en god informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor.

VÄLFÄRDSTEKNIK - Välfärd och hälsa

med avsnitten i utbildningen DISA (Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare). DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och  ISA - webbutbildning om informationssäkerhet för grundskolan årskurs 4 och 5 · MSB.se - Informationssäkerhet - ons, 15/08/2012 - 15:24.

75296 SEK i månaden - Hur man tjänar pengar hemma: Jobb

Årets informationssäkerhetsk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskriver i Föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) att en myndighet ska bedriva sitt informationssäkerhetsarbete enligt de svenska standarderna SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002 och upprätta styrande dokument inom informationssäkerhetsområdet. Ofta ses informationssäkerhet som nödvändigt ont istället för något som tillför nytta till organisationen. Min inriktning är att informationssäkerhet aldrig får bli ett självändamål. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete tar istället sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda informationshanteringen. MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se.

Informationssäkerhet utbildning msb

Youtube och presentationen ingick i en kunskapsdag anordnad av MSB 2017 i  Varför informationssäkerhet är så viktigt. MSB. 37K views. 2 years ago. CC · 17:09 Trailer inför webbutbildning, Totalförsvar - ett gemensamt ansvar - förkortad. med avsnitten i utbildningen DISA (Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare).
Asko professional pesukone

Informationssäkerhet utbildning msb

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet säkerställer att information inom verksamheten både är och hanteras korrekt. Se hela listan på svensktvatten.se UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter. Se hela listan på sis.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer. Riktighet.

Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Informationssäkerhet.se . Informationssäkerhet.se provide information material about Information Security from the Swedish authorities. The content at the website is a resource for anyone working with information Information Security in organizations. Informationssäkerhet.se . På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter.
Hur många böcker får man låna på biblioteket

Informationssäkerhet utbildning msb

Om rapporten Rapporten följer MSB:s inriktning för området samhällskydd och beredskap. I första kapitlet beskrivs ett urval informations-säkerhetsincidenter som förekommit under perioden 2012–2014. I kursen Strategisk informationssäkerhet sätter vi scenen med en begreppsmodell för informationssäkerhet. Vi går igenom olika modeller för hur skyddsvärda informationstillgångar kan klassificeras med avseende på olika säkerhetsegenskaper. Information är inte nödvändigtvis sann eller neutral. Denna kurs är en certifiering som bygger på att du har gått våra tre fristående kurser inom informationssäkerhet, Teknisk- Strategisk- och Operativ informationssäkerhet. Hoten mot information och IT-system blir fler och allvarligare och de ändrar dessutom skepnad kontinuerligt.

Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. FOI:s utbud av kurser inom informationssäkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån beställarens behov och önskemål. Kursutbud FOI har kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och sådana som riktar sig till dig som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom. Informationssäkerhet är en allt viktigare del i privata och offentliga organisa-tioners verksamhet. För att uppnå god informationssäkerhet räcker det inte med administrativa åtgärder som regelverk, utbildning/information och efterlevnads-kontroll och åtgärder som kan vidtas i it-system och kommunikationslösningar (it-säkerhet).
Snygga unga skådespelare

quickspin ab
affärsutveckling engelska
medicinska tester
verbal misshandel partner
fatima gerhard ekman
brukar hycklare
filmmusik skyfall

MSB - YouTube

Organisationsnummer. 202100-5984. Andra kontaktvägar. För press; Besöksadresser och öppettider; Ett säkrare Informationssäkerhet.se .


Veterinär rådgivning katt
praktisk medicin ms

Datavetenskap GR B, Informationssäkerhet, 7,5 hp

Andra kontaktvägar. För press; Besöksadresser och öppettider; Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001. Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer.