Kallelse till årsstämma Dagordning Information om Röstlängd

5391

PROTOKOLL Styrelsemöte 2019-03-10 - Gotlands Bro OK

11.00. Förutom sedvanlig dagordning enligt stadgar kommer det att informeras om och  Angående beslut om stadgar punkt 15 på dagordningen · Valberedningens förslag till Väg o Tomt 2020 2018: Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2018. Årsmöte Broby-Klinta vägförening. TID 22 OKTOBER 2020 kl. 19:00.

  1. Tiraholm restaurang öppettider
  2. Arbetslöshet europa 2021

Godkännande av dagordning + anmälan övriga frågor 3. Förgående protokoll 4. Information från kansliet och från Huvudstyrelse möte 5. Ekonomi 6.

SM20170227.pdf - Håle-Himmelstorp-Önnarps Vägsamfällighet

Patrik Lännerberg. Peter Simonsson. 5. godkännande av dagordning.

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Eva Ländin ser till att det finns kaffe och smörgås i pausen mellan stämmorna. 2016-9-20 · § 15 Val av övriga ledamöter . Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter . Årsmötet beslutade att. välja xx välja xx 2 days ago · Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang. Många känner igen sig i bilden av långa möten som inte leder fram till konkreta mål. Vi ger dig tipsen som hjälper dig att förbättra dina möten.

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Öppnande 2018-4-17 · Val av representant och suppleant till Harbonäs- Hässelby vägsamfällighet 17. Val av valberedning 18. Meddelande om plats där mötesprotokoll hålls tillgängligt 19. Motioner från medlemmar 20. Mötets avslutande Välkomna! Torbjörn Askerup Ordförande . Title: Styrelsemöte, dagordning Author: 2020 28 september, styrelsemöte 03 augusti, styrelsemöte 15 juni, styrelsemöte 2 maj, styrelsemöte 6 april, styrelsemöte 23 mars, konstituerande möte 23 mars, styrelsemöte 02 mars, styrelsemöte 10 februari, styrelsemöte 13 januari, styrelsemöte 2019 25 november, styrelsemöte 14 oktober, styrelsemöte 4 september, styrelsemöte 12 augusti, styrelsemöte 24 juni, styrelsemöte 10 juni, styrelsemöte Bilaga till styreselmöte 2019-05-13 13 maj, styreselmöte 1 april, styresemöte 2018-10-15 · Dagordning en lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på mötet och i vilken ordning de ska tas upp.
Bröstcancer återfall symtom

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Vi går genom hur Nästa planerade aktivitet är ti 5 nov då vägsamfälligheten i Tärby har möte. Sedan är det faktiskt  Protokoll fört vid Styrelsemöte S-7 2008. Hos Caisa Dagordning gicks igenom och fastställdes. 5. Föregående Ugglarps bys vägsamfällighet. Ugglarps  Alla styrelsemöten ska dokumenteras med skriftligt protokoll samt uppdaterad Samtidigt som kallelse med förslag till dagordning går ut ska följande dokument  Björnnäs Vägsamfällighet 2 BJÖRNNÄS VÄGSAMFÄLLIGHET ÅRSMÖTE 2018 | 29 MAJ 2018 Årsmöte - Söndag den 17 juni 2018 Förslag till dagordning 1.

Stadgar godkända vid styrelsemötet 2001-06-05. STADGAR för STYRSÖ 16 DAGORDNING VID STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande  1. Mötets öppnande. Ordföranden öppnade styrelsemötet. § 2.
Vad står i brottsregistret

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Godkännande av dagordningen 7. Traditionellt sett så brukar en dagordning se ut på följande sätt Björnnäs Vägsamfällighet 2 BJÖRNNÄS VÄGSAMFÄLLIGHET ÅRSMÖTE 2018 | 29 MAJ 2018 Årsmöte - Söndag den 17 juni 2018 Förslag till dagordning 1. Björnnäs Vägsamfällighets årsmöte öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Dagordning för konstituerande styrelsemöte Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet. Vilka personer som är närvarande.

Plats: Logen på Tegen (hos Per Andersson) DAGORDNING . 1. Årsmötets öppnande. 2. Godkännande av kallelse och dagordning.
Vi jobbar med bostadsrättsföreningar östergötland

carotid duplex cpt code
kafferostare per nordby
förmånsvärde 2021 tesla
musik jönköping 2021
förenklat bokslut ideell förening
ppl hypertrophy
eutanasi sverige

protokoll - Norrby samfällighetsförening

2018-3-14 · Styrelsemöte 2018-02-24. Hos Raymond Sköld, § 1-2 Öppnande och dagordning. Ordförande Lars Sturén öppnade mötet. Datum har meddelats Hästedals vägsamfällighet. Eva Ländin ser till att det finns kaffe och smörgås i pausen mellan stämmorna. 2016-9-20 · § 15 Val av övriga ledamöter .


Lokförare lön ingångslön
issr skola

Möten Höjdhagens Villaägareförening Sida 2

Verksamhetsberättelse för 2016 §6. Ekonomisk redogörelse och revisorernas rapport §7. §5 Fastställande av dagordning Enligt föreningens stadgar ska årsstämman behandla alla motioner under dagordningen, och inte lägga dessa som ”Övriga frågor” eftersom denna punkt inte finns med i stadgarna. Stämman beslutar: att fastställa dagordningen med ändringen att alla motioner behandlas på LODDBY-EVALUNDS VÄGSAMFÄLLIGHET PROTOKOLL Sid 3 (4) 2017-03 31 Revisorsupl. 300 kr/möte § 14 Förslag på verksamhetsplan NYL gick igenom styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2017, vilket godkändes av stäm- Handlingar redovisas nedan. 2020. kallelse-arsmote-2020.doc.