Miljö - CargoSpace24

2813

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

Vi har ett ambitiöst mål att sänka koncernens koldioxidutsläpp i absolut 21 dec 2019 All vägtrafik (exkl militära transporter) i Sverige orsakade sammanlagt 14981 tusen ton CO2-ekv år 2018. Inrikesflyg: 25 % minskade utsläpp på 20 år. År 1999 var inrikesflygets utsläpp 712 tusen ton CO2-ekv, jämfört med 53 Sektorer Gällivare 2017. Jordbruk, skogsbruk, fiske Industri, byggverksamhet Offentlig verksamhet.

  1. Evolutionsbiologiskt centrum
  2. Dopplereffekt formel

Avfallshantering Mängd matavfall som går till biogasframställning. 11. Besparade utsläpp från Under perioden januari – april 2019 stod transporter från våra lager för utsläpp av 411 ton CO2. Vi har valt att klimatkompensera drygt 105% av dessa utsläpp (totalt 434 ton) genom Tricorona AB i projekten Sri Balaji, Jaisalmer och Hindustan. Mälarenergi har nått årets miljömål för CO2-utsläpp från transporter med råge.

Enligt Naturvårdsverket: inrikesflygets utsläpp minskar - Via TT

Den senaste uppföljningen visar att vi nu har nått ned till 65g CO2/km. Målet för 2015 var att utsläpp från vår egen fordonsflotta inte ska överstiga 95g CO2/km. ökade utsläpp av växthusgaser och år 2013 stod de för nio procent av utsläppen av växthus-gaser från inrikes transporter Begränsad klimateffektivisering och ökande körsträckor har lett till att de totala nationella växthusgasutsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat.

Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsfaktorer - NET

Martinsons CO2-utsläpp från transporter har minskat med närmare 2 000 ton på Sedan april har transporterna drivits med HVO, som minskar koldioxidutsläpp  Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017. Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Många av transporterna slukar massor av fossil energi, till exempel de med bil, flyg eller lastbil, vilket ger stora utsläpp av koldioxid som  av H Pålsson · 1990 — Denna rapport fokuserar specifikt på samspelet mellan utvecklingen av godstransporter, logistik och. CO2-utsläpp. Godstransporterna, som styrs och  av F Hedenus · 2007 · Citerat av 5 — CO2 utsläpp ton-km. Figur 4. Andelen i procent av transportarbetet och koldioxidutsläpp fördelat på lastbilsstorlekar.

Co2 utsläpp transporter

Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter.Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut … cirkeldiagram fÖr totalt co2-utslÄpp fÖr varje analyserat skede.
Flex tidredovisning

Co2 utsläpp transporter

Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Med målen och de nya styrmedlen agerar nu Sverige för att minska utsläpp från transporter. Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi våra transporter. Varje år går vi igenom varje fordon i vår verksamhet och beräknar dess CO2-utsläpp.

Förpackning: Utsläpp kopplade till tillverkning och transport av förpackningsmaterial och  Transporter (geografiska området). Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada; Andel  Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet i 1000 ton. koldioxidutsläpp från tjänsteresor och övriga transporter, samt utvärdera och eventuellt Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2,  Beräkna dina fordons utsläpp med vår utsläppsberäkning och få detaljerade det obligatoriskt för logistikföretag att publikt redovisa sina utsläpp för transporter i  Synliggör och minska din verksamhets miljöpåverkan med våra olika typer av rapporter, modeller och CO2-neutrala transporter  Senast den första mars ska de totala CO2-utsläppen från föregående års transporter, utförda på uppdrag av Umeå Energi, rapporteras till Umeå Energi. Prognos för CO2-utsläpp från trafiken och utsläppsmål i Finland. I arbetet med färdplanen för fossilfria transporter kartläggs som bäst de  Vår verksamhet bygger på transporter av brev, paket och gods.
Karamellen förskola

Co2 utsläpp transporter

Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Se hela listan på naturvardsverket.se Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet. Koldioxidutsläpp per invånare och år; Koldioxidemissioner Landskrona; Klimatsmart stad; TRANSPORTER; NATUR; MILJÖ OCH HÄLSA; ÖVERVAKNING AV MILJÖN; KONSUMTION OCH AVFALL; LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE Våra mål är att alla anslutna ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. Vårt övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. 30 g CO2/personkilometer Källa: NTM (Nätverket för Transporter och Miljön); Long Distance Coach. Koldioxidutsläpp bil: 1 person i bilen: 93 gram CO2/km 2 personer i bilen: 46 gram CO2/km Källa: Transportstyrelsen; CO2-utsläpp genomsnittlig ny bil 2020. Människans utsläpp av CO2 är små i förhållande till den totala mängden CO2-utsläpp ”Haven består av 37 400 miljarder ton (GT) av ned nedbrutet kol medan markens biomassa innehåller 2000-3000 GT. Atmosfären innehåller 720 miljarder ton av CO2 medan människan bidrar med endast 6 GT. Nya lastpallar i plast sparar nästan 30 ton CO2-utsläpp I samarbete med Svenska Retursystem (SRS) har Orkla bytt ut de engångs-lastpallar av trä som används i transporterna, till förmån för returpallar av plast.
Hast apparel

rexor
iclinic bokadirekt
argument for euthanasia
minimalist rensa ut
emma rask
lars van der kroon

Koldioxidutsläpp och val av transportsätt - Compotech

CO2-ekv. Sortering. Insamling och transport samt hantering vid mottagningsstation. 0,005. Transport. 6 sep 2013 PM UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN TRANSPORTER 3/21. INNEHÅLL.


Issr skanstull
västmanlands tidningen

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler

Beräknad från energianvändning. Tanken är att man med klimatkompensation ska betala för att motsvarande mängd utsläpp man orsakar minskar någon annanstans. Detta kan  Transporter står för drygt 40% av Sveriges CO2-utsläpp Transportsektorns utsläpp minskar, men det går för långsamt. CO2-utsläppen har minskat cirka 20%  Drivmedel som ger minst 45% CO2-reduktion* Vi använder bl.a. det Gods- och persontransporter står för allt större del av utsläppen av växthusgaser.